Een strijd om bestaanrecht: de Mens!

Onur Ozyigit

Het conflict tussen Israël en Palestina is een al lang bestaand probleem dat al tientallen jaren voortduurt. Helaas wordt het steeds meer als een religieus geschil beschouwd, maar de kern ervan is eigenlijk groter. Het is niet louter religieus, maar omvat het bestaansrecht van twee verschillende bevolkingsgroepen die recht hebben op een veilige en vreedzame toekomst.

Extremistische elementen aan beide kanten hebben bijgedragen aan dit dispuut en hebben ertoe geleid dat het als religieus complex wordt beschouwd. Dit heeft het begrip van de westerse wereld gecompliceerd. Het is van cruciaal belang dat we ons concentreren op de menselijke aspecten van dit geschil, de verlangens en rechten van de individuele individuen die erdoor getroffen worden.

De weg naar vrede loopt via de erkenning van het bestaansrecht van beide partijen en het nastreven van een gemeenschappelijk doel. Het is tijd om de religieuze categorie te overstijgen en een rechtvaardige oplossing te zoeken waardoor beide partijen in harmonie kunnen samenleven. Alleen dan zal er een mogelijkheid zijn voor duurzame vrede in de regio.

Share This Article